ನಿಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಆರಂಭ ಕೊಡಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ತಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಷೋ ವಿತ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವ ಘೋಟೋ ತೆಗೆದು ಈ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿರಿ. www.bigbazaar.com/ugadihabba

Shop for home needs, fashion and food products at best prices.

ನಿಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಆರಂಭ ಕೊಡಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ತಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಷೋ ವಿತ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವ ಘೋಟೋ ತೆಗೆದು ಈ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿರಿ.

www.bigbazaar.com/ugadihabba

ನಿಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಆರಂಭ ಕೊಡಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ತಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಷೋ ವಿತ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವ ಘೋಟೋ ತೆಗೆದು ಈ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿರಿ. www.bigbazaar.com/ugadihabba

Let's Connect

sm2p0