ನ ಮ ಮ ಯ ಗ ದ ಗ ರ ಚ ಕರ ಆರ ಭ ಕ ಡಲ ಬ ಗ ಬಜ ರ ತ ದ ದ ಯ ಗ ದ ಸ ಪ ಷಲ ಕ ಕ ಗ ಷ ವ ತ ಸ ಹ ಕಹ ಚ ದ ರ ನ ವ ಕ ಡ ನ ಮ ಮ ರ ಸ ಪ ಯನ ನ ವ ಡ ಯ ರ ಕ ರ ಡ ಮ ಡ ಅಥವ ಘ ಟ ತ ಗ ದ ಈ ಲ ಕ ನಲ ಲ ಅಪಲ ಡ ಮ ಡ ಮತ ತ ಸ ಹ ಕಹ ಚ ದ ರ ಜ ತ ಅಡ ಗ ಮ ಡ ವ ಅವಕ ಶ ಪಡ ಯ ರ

ನಿಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಆರಂಭ ಕೊಡಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ತಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಷೋ ವಿತ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವ ಘೋಟೋ ತೆಗೆದು ಈ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿರಿ.

www.bigbazaar.com/ugadihabba

ನಿಮ್ಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಆರಂಭ ಕೊಡಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ತಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಷೋ ವಿತ್ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವ ಘೋಟೋ ತೆಗೆದು ಈ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿರಿ. www.bigbazaar.com/ugadihabba

Let's Connect

sm2p0