ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ೮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

Shop for home needs, fashion and food products at best prices.

ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ೮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ೮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

Let's Connect

sm2p0