ಶ ರ ದ ವ ಶ ಟ ಟ ಯವರ ಬ ಗ ಬಜ ರ ಯ ಗ ದ ಸ ಪ ಷಲ ಕ ಕ ಆಫ ಕ ಟ ಸ ಟ ನಲ ಲ ವ ಜ ತರ ಗ ದ ದ ನ ಮಗ ಗ ತ ತ ಇದ ಆದರ ಅವರ ಮ ಡ ದ ಯ ವ ಅಡ ಗ ಗ ಈ ಯಶಸ ಸ ಕ ಡ ತ ಗ ತ ತ ಇಲ ಲ ದ ನ ಡ

ಶ್ರೀದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಅಡುಗೆಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....!!!

ಶ್ರೀದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಅಡುಗೆಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....!!!

Let's Connect

sm2p0