ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸಲು ಕೇಕುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳವರೆಗೆ ನಟಿ ಹನಿ ರೋಜ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 1800-270-6999 ಗೆ ಮಿಸ್‌ ಕಾಲ್‌ ನೀಡಿ.

Shop for home needs, fashion and food products at best prices.

ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸಲು ಕೇಕುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳವರೆಗೆ ನಟಿ ಹನಿ ರೋಜ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 1800-270-6999 ಗೆ ಮಿಸ್‌ ಕಾಲ್‌ ನೀಡಿ.

Let's Connect

sm2p0